Asiakkaan tarpeiden mukaan toteutettu automaatio -lisäarvon, käytettävyyden ja hyvän työympäristön vuoksi

Haluamme aina toimittaa asiakkaillemme heidän tarpeidensa mukaan toteutettuja laitteita, joilla saavutetaan mahdollisimman suuri lisäarvo ja käytettävyys ja luodaan sahalle turvallinen ja hyvä työympäristö. Tähän tavoitteeseen pyrkiessämme tehokkailla ja käyttäjäystävällisillä automaatioratkaisuilla on aivan yhtä suuri merkitys kuin mekaanisilla laiteratkaisuillakin; oli sitten kysymys aivan uudesta laitoksesta tai olemassa olevan laitoksen uudistamisesta.

Automaatiotiimissämme työskentelee sahatavaran käsittelyyn erikoistuneita PLC-ohjelmoijia ja sähkösuunnittelijoita. Jotta laitos varmasti täyttäisi kaikki sille asetettavat vaatimukset, kehitystyö tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja omien mekaanisesta suunnittelusta vastaavien asiantuntijoittemme kanssa. Jokainen järjestelmä rakennetaan niin, että se vastaa työntekijöiden turvallisuudelle, työskentelyolosuhteille ja käytettävyydelle asetettuja tiukkoja vaatimuksia.

Kysy lisää laitoksesi koneiden ja lajittelulaitosten ohjauksesta myyjiltämme tai automaatio-osastomme asiantuntijoilta.  Yhteystietoihin pääset sivun yläosassa olevan yhteystiedot -otsakkeen kautta.