Painopiste työturvallisuudessa

Nykyajan teollisilla työpaikoilla työturvallisuudessa ei ole tinkimisen varaa. Projektia toteuttaessamme kiinnitämme sen kaikissa vaiheissa, suunnittelusta käyttöönottoon asti, paljon huomiota henkilövahinkoriskien ehkäisemiseen.  

Kehitämme ratkaisuja, joiden avulla turva-alueet voidaan toteuttaa laitoksen olosuhteet huomioon ottaen niin, ettei koneiden ohjauslaitteiden kytkentöjä tarvitse muuttaa tai laitteita vaihtaa. Tämä onnistuu, kun integroimme turvallisuuden ja koneenohjauksen samaan järjestelmään ja käytämme taajuusmuuntajia, joissa on turvallinen käyttöjen pysäytystoiminto.  Lisäksi autamme usein asiakkaitamme heidän toteuttaessaan turvallisuusratkaisuja olemassa olevissa laitoksissaan.