Asiakkaat uudistavat 80-luvulla hankittuja koneitaan

2018-12-14

Osa NWP Hissmoforsin ja Setra Nybyn konekannasta on peräisin 80-luvulta. Nyt suurilta osin manuaalisesti käytettävät koneet korvataan täysin tai osittain automaattisilla laitteilla.

- Merkittävä osa meidän päivittäisestä työstämme koostuu olemassa olevien laitosten uudistamisesta uudella nykyaikaisella tekniikalla, ja usein koneet ja laitteet valitaan suurista referenssiprojekteistamme, jotka vievät kehitystä eteenpäin, sanoo Renholmenin myyjä Hans Eriksson.
 

Rimojen sisäänoton päivitys

 
Östersundin lähellä sijaitseva NWP Hissmofors on viime vuosina investoinut kuivalajittelulaitokseen hankkimalla sinne kameralajittelun, uuden lokerikon ja uudistetun paketointikoneen Renholmenilta. Tuorelajitteluun taas asennettiin vasta viime talvena uusi sahatavaran puskuri ja syöttö.  
Nykyisen rimoituskoneen rimojen sisäänotto on suurelta osin peräisin 80-luvulta, ja nyt se halutaan uudistaa. Laitteisto uusitaan rimahäkkien tyhjennyksestä aina rima-automaatille asti asentamalla linjaan mm. rimojen porrasannostin ja valmius myöhemmin hankittavaa Stick inspectoria varten.
Kauppaan sisältyy myös kuivalajittelulaitoksen täydellinen, välipuun erottajalla varustettu rimojen vastaanottolaite. Nykyinen rimojen vastaanottolaite on 80-luvulta ja osittain käsikäyttöinen eikä siinä ole rimahäkkejä. Se vaihdetaan nyt täysin automaattiseen vastaanottolaitteeseen, jossa rimojen käsittely tapahtuu häkeissä. Myös välipuun erotus vastaanottolaitteessa on automatisoitu.
 

Kätevämpi sidosrimojen ladonta

 
Renholmen on jo 80-luvun puolivälistä alkaen tehnyt jatkuvaa yhteistyötä Björklingessä Uppsalan lähellä sijaitsevan Setra Nybyn sahan kanssa. Sahalla on pian yli 30 vuotta toiminut paketointikone, jonka sidosrimakasetit kaipaavat nyt uudistamista.
Kasetit korvataan sidosrima-automaatilla, joka muun muassa helpottaa rimojen käsinladontaa. Perinteisten neljän erillisen kasetin sijasta uudella sidosrima-automaatilla on vain yksi keskitetysti sijoitettu kasetti. 
Myös sidosrimojen kulutus vähenee, sillä automaatissa on leikkuri, joka katkaisee riman juuri oikean pituiseksi niin, ettei pakettiin jää mitään suojamuovin käärintää haittaavia ulos törröttäviä rimanpäitä.
 
Toimitukset NWP Hissmoforsille ja Setra Nybylle tapahtuvat vuoden 2019 keväällä ja syksyllä.