Anundsjön sahaa täydennetään Stick Inspectorilla

2019-05-14

Höglandin saha ja höyläämö panostaa Anundsjön sahaansa. Nyt laitoksen rimojen sisäänoton kapasiteettia nostetaan Renholmenin automaattisella rimojen käsittelylaitteella, Stick Inspectorilla.

Höglandin sahalla ja höyläämöllä on toimintaa kolmella paikkakunnalla Pohjanlahden Ruotsin puoleisella rannikolla, ja viime vuonna se teki suuret investoinnit Anundsjön sahalleen, jonne hankittiin mm. uusi sahalinja sekä uudistettu tuorelajittelu ja uudella rimansyötöllä varustettu rimoituskone Renholmenilta. Nyt rimojen sisäänottoa täydennetään Stick Inspectorilla, jonka avulla rimansyötön kapasiteetti kasvaa, kun vialliset rimat saadaan poistettua ennen rimoituskonetta.    
- Vialliset rimat pienentävät kapasiteettia ja harmittavat koneen käyttäjiä, jotka nyt voivat niiden poistamisen sijasta keskittyä tuottavaan työhönsä. Stick Inspector täydentää Renholmenin syksyllä toteuttaman toimituksen. Kiitämme Högland-konsernia jatkuvasta yhteistyöstä, sanoo Renholmenin myyjä Hans Eriksson.

Stick inspector