Selkeät vaiheet ja päätöksentekopisteet

Onnistuneen projektin ja asiakkaan kaikkia tarpeita vastaavan laitoksen toteuttaminen perustuu hankkeelle asetettavien vaatimusten ja ehtojen kartoitukseen, jonka aikana selvitämme olemassa olevat tarpeet ja kaikki projektiin vaikuttavat tekijät, kuten asennetaanko uudet laitteet olemassa oleviin tiloihin, millaisista mitoista on kysymys, miten laitteet sovitetaan yhteen nykyisten kanssa, millainen on miehitys jne. Eli kaikki ne seikat, joihin tarkkaan mietitty tarjouksemme ja asiakkaan kanssa solmittava sopimus sitten perustuvat.

Alkuselvitykset/kartoitus

Jos uudet laitteet asennetaan olemassa oleviin tiloihin, aloitamme työn mittaamalla tilat ja selvittämällä, miten uudet laitteet sovitetaan yhteen entisten kanssa. Sitten laitoksesta laaditaan piirustukset, joiden pohjalta voidaan aloittaa detaljien suunnittelu. Tässä vaiheessa selvitämme ja tarkastamme myös, miten olemassa olevan laitoksen sähkökytkennät on toteutettu.

Suunnittelu

Mekaniikka-, automaatio- ja sähkösuunnittelijat laativat tiiviissä yhteistyössä yksityiskohtaiset piirustukset laitoksesta. Koneet piirretään tuotteittain ja samanaikaisesti valmistuvat kaikkien toimintojen sähköpiirustukset ja ohjausjärjestelmien ohjelmointi ja konfigurointi.

Valmistus

Sitä mukaan kun piirustukset valmistuvat, lähetetään tilaukset Renholmenin yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka valmistavat sekä itse koneet että niihin tulevat sähkölaitteet ja kojekaapitkin.

Toimitus

Valmiit koneet ja sähkölaitteet toimitetaan jokaisessa asennustyön vaiheessa juuri oikeaan aikaan asennuspaikalle.

Asennus

Renholmenin projekti- ja asennuspäällikkö johtavat asennustöitä paikan päällä. Sekä koneiden että sähkölaitteiden asennuksen suorittavat tietyt valikoidut yhteistyökumppanit. Suunnittelu tapahtuu tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa niin, että omien ja muiden toimittajien rakennus- ja perustustyöt sekä mahdollisiin asennusaukkoihin, sprinklerijärjestelmiin ja yleisvalaistukseen yms. liittyvät työt voidaan ajoittaa järkevästi.

Käyttöönotto

Käyttöönottovaihe alkaa, kun kaikki koneet on asennettu ja kytketty sähköverkkoon. Ensin kaikki toiminnot testataan ilman sahatavaraa, minkä jälkeen kaikki prosessin vaiheet toistetaan sahatavaran määrää asteittain lisäten.

Vastaanotto

Kun laitos on käynnissä ja saavuttanut sovitun tuotantokyvyn, se luovutetaan tilaajalle. Vastaanottohetkestä alkaa myös toimituksen takuuaika.

Hyväksytty laitos

Viimeinen vaihe Renholmenin toimituksessa on asiakkaalta saatava laitoksen hyväksyminen. Sen aika on, kun lopputarkastus on läpäisty ja laitos täyttää sen kapasiteetille ja suorituskyvylle asetetut vaatimukset. Tämän jälkeen on vuorossa dokumentaation luovutus ja henkilökunnan koulutus.

Huolto

Kun laitos on hyväksytty ja sen toiminta täydessä vauhdissa, Renholmenin rooli vaihtuu toimittajasta kunnossapitokumppaniksi. Useimmiten solmimme asiakkaan kanssa huoltosopimuksen, joka käsittää säännölliset käynnit asiakkaan luona sekä laitoksen tarkastukset ja huoltotyöt.

Arviointi

Projektien toteutuksesta saatava kokemus ja palaute ovat Renholmenille elintärkeitä pyrkiessämme jatkuvasti parantamaan toimintaamme. Projektin toteutusta ja tuloksia seurataan kaiken aikaa sekä sen aikana että sen jälkeen.