Norrskog Wood Products, Hissmofors

Kuivalajittelun uudistaminen 2014 ja 2015

Asiakas: NWP on sahateollisuusyritys Norrskogin tytäryhtiö. Sillä on sahat Östavallissa, Sikåsissa ja Hissmoforsissa. Pääosa sahan tuotteista on tarkoitettu näkyvien puurakenteiden kuten paneelien, listojen, huonekalujen sekä ikkuna- ja ovikarmien valmistukseen. Merkittävä osa sahatavarasta menee myös jatkojalostukseen liimapuun raaka-aineeksi, lattiamateriaaliksi sekä rakennuspuutavaraksi ja valumuottien valmistukseen rakennusalalle. NWP:n tuotteita myydään pääasiassa Eurooppaan, Pohjois-Afrikkaan, Lähi-itään ja Aasiaan.

Toimeksianto: NWP:n Hissmoforsin 1980-luvulla rakennetussa kuivalajittelulaitoksessa lajittelu tapahtui manuaalisesti, joten se kaipasi perusteellista uudistamista. Ensimmäisessä vaiheessa talvella 2014 Renholmenin tehtävänä oli laitteiden vaihto kuivalajittelun sisäänotosta koukkulajittelukuljettimelle asti sekä kameralajittelun mekaniikan toimittaminen. Toisessa vaiheessa kesällä 2015 uudistimme vanhanaikaiseksi käyneen lokerikon.

Toimitus:

  • Mekaniikka RemaSawcon kameralajitteluun
  • Kappaleannostin
  • Katkaisujärjestelmä
  • 32 pystylokeroa
  • Laahaava lajittelukuljetin

Tulos: NWP:n Hissmoforsin sahan kapasiteetti on kasvanut reilusti ja kameralajittelu on parantanut lajittelun laatua. Kameratekniikan ansiosta myös lajittelumahdollisuuksia on enemmän ja tasauspätkiä tulee vähemmän. Vanha lokerikko vaihdettiin 32 pystylokeroon ja laahaavaan lajittelukuljettimeen, jotka toimivat paremmin yhdessä nopean kameralajittelun kanssa. Tämä taas mahdollistaa useamman kappaleen käsittelyn minuutissa.

 

NWP pähkinänkuoressa

Omistaja: Norrskog
Työntekijöitä: NWP:llä on 220 työntekijää kolmella sahallaan.
Päätuotteet: Näkyviin puurakenteisiin kuten paneeleihin, listoihin, huonekaluihin sekä ikkuna- ja ovikarmeihin tarkoitettu sahatavara. Osa sahatavarasta menee myös jatkojalostusteollisuudelle sekä rakennussahatavaksi ja valumuottien valmistukseen.
Tavoitekapasiteetti: 120 000 m3/vuosi
Uusi investointi: Kuivalajittelun modernisointi uusilla koneilla, kameralajittelulla ja pystylokerikolla.
Toimitusvuosi: 2014 ja 2015
Projektipäällikkö: Håkan Sehlstedt