Höyläämön paketointikone

Renholmenin toiminnan johtotähtenä on aina ollut asiakkaan tarpeiden tarkka kuunteleminen. Kun eräs asiakas kyseli paketointikonetta, joka käsittelee sahatavaraa hellävaraisesti ja on kuitenkin kapasiteetiltaan suuritehoinen, otimme kysymyksen tosissamme. Tuloksena syntyi uuden tyyppinen höyläämöä varten suunniteltu paketointikone, jolle olemme hakeneet patenttiakin.

Höyläysnopeuden ollessa nykyään 450 – 500 metriä sahatavaraa minuutissa ovat myös paketointikapasiteetille asetettavat vaatimukset kasvaneet. Aikaisemmin paketointikoneet pystyivät suorittamaan kymmenen ladontaa minuutissa ja ladontanopeuden kasvattaminen aiheutti liikaa häiriöitä ja heikensi sahatavaran hallintaa. Kovemman vauhdin yhdistäminen höylätyn ja liukaspintaisen sahavaran vaatimaan käsittelyn hellävaraisuuteen oli haaste, johon Rehholmen ryhtyi innolla etsimään vastausta.

Kaksi suunnittelijaa tapasi Renholmenin asiantuntijaryhmän miettiäkseen ratkaisua asiaan. Avuksi otettiin muun muassa ainutlaatuisen triplalatimemme käytöstä saatu kokemus. Sehän on oiva esimerkki suuren kapasiteetin ja keskeytymättömän sahatavaravirran onnistuneesta yhdistämisestä.

Kun asiakas, tässä tapauksessa Tunadalissa toimiva BM Scandinavia, halusi enemmän kapasiteettia kuin olemassa oleva rakenne mahdollisti, Renholmen teki höyläämöön paketointikoneen, jossa sahatavarakerros kootaan kahdelle kumipäällysteiselle kerroksenmuodostuskuljettimelle. Kerros siirtyy sitten eteenpäin ketjun eikä varren päällä. Kahden ketjukuljettimen ansioista uusi kerros voidaan ottaa toiselle kuljettimelle samalla, kun toinen kuljetin on jättämässä edellistä kerrosta hallitusti ja nopeasti ladontavarrelle, joka siirtää sen edelleen.

Uusi höyläämön paketointikone on oiva osoitus siitä, miten Renholmen on onnistunut yhdistämään suuren kapasiteetin ja hellävaraisen käsittelyn. Paketointikoneelle on haettu patenttia, joten lähiaikoina Renholmen saa taas uuden patentin nykyiseen yli 50 patentin kokoelmaansa.

Uuden höyläämön paketointikoneen kehitystyö on taas erinomainen esimerkki siitä, miten Renholmen toimii asiakkaan osoittamaan luottamukseen nojautuen ja muista itse kehittämistään tuotteista, kuten ainutlaatuisesta triplalatimesta saatua kokemusta hyväksi käyttäen. Asiakkaan tarpeita kuuntelemalla ja uutta ajattelua suunnittelutyöhön tuomalla voimme saada aikaan radikaaleja parannuksia ja ennen näkemättömiä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat yltävät yhä parempiin tuloksiin omassa toiminnassaan.