Puskurikiramo

Idea Renholmenin puskurikiramosta syntyi, kun oltiin suunnittelemassa linjaan kytkettävää puskuria. 3D-CAD-tekniikan uusimpien sovellusten ja vankan asiantuntemuksen avulla onnistuimme nopeasti suunnittelemaan puskurikiramon, joka kulkee kumpaankin suuntaan kiramon yli.

Puskurikiramon idea syntyi, kun olimme toimittamassa linjaan kytkettävää puskuria eräälle asiakkallemme. Renholmenilla alettiin pohtia, miten puskuriratkaisusta saataisiin yksinkertaisempi. Mitä jos sahatavaraa voitaisiinkin ajaa puskurikuljettimelle takaperin sen kiramon yli, joka tarvitaan sahatavaran siirtämiseen pois puskurista.

Asiaa tutkivat Renholmenin suunnittelijat, jotka tulivat siihen tulokseen, että mahdollinen ratkaisu olisi noin 45 asteen kulmassa nouseva kalteva puskurikuljetin. Kun lajittelu pysähtyy, se kääntyy vaakatasoon ja kiramon luiska kääntyy ylösalaisin ja kokoaa sahatavaran kasaan kiramon taakse odottamaan lajittelun uudelleen käynnistymistä. Lyhyesti sanottuna puskurikiramon ansiosta kiramoa voidaan käyttää ajamaan sahatavaraa sekä puskurikuljettimelle että siltä pois.

Ideoita sovellettiin käytäntöön ja ne toimivat erinomaisesti. Tuloksena oli entistä sujuvammin etenevä sahatavaravirta ja parempi käytettävyys, ja Renholmenin käyttämän nykyaikaisen 3D-tekniikan ansiosta työ eteni varsin nopeasti. Oikein toteutetussa puskurikiramoratkaisussa on paljon peltejä ja osia, joiden on toimittava saumattomasti yhteen kaikissa tilanteissa. Taitavien suunnittelijoiden ja CAD-tekniikan ansiosta prosessi toimii nyt nopeasti ja vaivattomasti.

Yritykselle, joka pyrkii määrätietoisesti toimimaan lähellä asiakkaitaan ja kuuntelemaan tarkasti heidän tarpeitaan, ei ollut lainkaan vaikeaa löytää puskurikiramosta kiinnostunutta toimijaa. Asiaa kysyttiin Lövholmenissa Piteån lähellä toimivalta Stenvalls Trä –sahalta, ja he innostuivat asiasta. Vuoden 2012 lopussa kiramo otettiin sahalla käyttöön kokonaisen tuorelajittelulaitoksen toimituksen yhteydessä.

Kytkettävä puskuri on jo pitkään ollut jonkinlainen standardiratkaisu alalla. Ongelmia ovat aiheuttaneet lukuisat eri tasoilla kulkevat kuljettimet ja se, että puskuria on ollut vaikea täyttää ja tyhjentää tehokkaasti ja jouhevasti.