Triplaladin

Joskus villit ideat johtavat suurimpiin edistysaskeliin. Juuri näin on käynyt Renholmenin Triplalatimen kohdalla. Sitä ryhdyttiin suunnittelemaan, kun haluttiin kehittää kapasiteetiltaan radikaalisti aikaisempia paketointikoneita tehokkaampi kone, ja lopputuloksena syntyi aivan uudenlainen, patentoitu Triplaladin.

Vuosien saatossa todella suurkapasiteettisten paketointikoneiden kysyntä markkinoilla on kasvanut. Tähän on paljolti syynä se, että manuaalisen lajittelun aikaisemmin synnyttämä pullonkaula on poistunut skannaamalla tapahtuvan lajittelun yleistyessä. Siksi suurkapasiteettisen paketointikoneen kehittäminen onkin ollut tärkeällä sijalla Renholmenin jatkuvasti elävällä kehitettävien tuotteiden ja palveluiden listalla. Olemassa olevan tuotteen parantamisen sijasta Renholmen kuitenkin halusi astua askelen edemmäs ja luoda uuden, radikaalisti nopeamman paketointikoneen.

Syksyllä 2008 syntyi idea kolmannen ladontavarsikerran lisäämisestä paketointikoneeseen. Tämä jokseenkin villi idea tarkoittaa sitä, että yksi varsikerta pysyy paikallaan pidäkkeenä ja toinen varsikerta palaa noutamaan seuraavaa kerrosta samalla, kun kolmas ladontavarsikerta on siirtymässä ulos uusi kerros mukanaan. Näin vältetään entisen kaltainen nykivä prosessi ja saadaan aikaan tasaisena jatkuva liike, radikaalisti suurempi kapasiteetti ja parempi käytettävyys.

Aluksi ajatus kolmella ladontavarsikerralla varustetusta paketointikoneesta tuntui hankalalta ja jossain määrin mahdottomaltakin, mutta Renholmen tutki asiaa ja huomasi, että idea toimi jopa selvästi odotettua paremmin. Kun koneessa on useampia yhdessä toimivia ladontavarsiyksiköitä, sahatavarakerros liikkuu jatkuvana virtana alhaisella nopeudella. Koska ladontavarret eivät ole kääntyviä, koneen toiminta ei ole hankalaa. Tämän havainnon ansiosta sitten kehitettiin jopa 30 ladontaa minuutissa suorittava paketointikone.

Oli varsin helppoa löytää asiakas, joka oli halukas kokeilemaan uutta Triplaladintamme. Vuonna 2009 Renholmen oli juuri myynyt Martinsons Trän sahalle laitoksen, jonka toimitukseen kuului myös perinteinen paketointikone. Renholmen kysyi, voitaisiinko Martinsonsilla ajatella koneen vaihtamista uuteen Triplalatimeen. Martinsons vastasi myöntävästi eikä ole joutunut katumaan päätöstään.

Rohkeus ajatella asioita uudella tavalla, tekninen osaaminen, halu kehittyä ja luottavaiset asiakkaat olivat se yhdistelmä, jonka tuloksena syntyi muihinkin hankkeisiin innoitusta antanut Triplalatimemme. Syksyllä 2012 BM Scandinavialle Tunadaliin toimitetussa höyläämön paketointilaitteessa on osittain käytetty samaa tekniikkaa kuin Triplalatimessa. Ja aivan kuten Triplaladin, sekin on osoittautunut menestykseksi markkinoilla.