Skiktspridläggare

Produktbeskrivning

Den patenterade Skiktspridläggaren används för att bygga paket för den efterföljande torkprocessen. En ströautomat med robotarmar lägger in torkströn mellan virkesskikten. Virkesbitarna placeras varannan höger respektive vänster i skiktet för att samma paketlängd skall kunna åstadkommas oavsett dimensioner. Samma paketlängd är en fördel för att virkestorkarna i den efterföljande processen skall kunna fyllas optimalt och ge så gynnsamma förutsättningar för torkningen som möjligt. Ströna placeras i rader tvärs över virkesbitarna och rakt ovanför varandra vilket är viktigt för stabiliteten i paketen.

FÖRDELARNA MED SKIKTSPRIDLÄGGAREN

  • Patenterad lösning
  • Stabila paket
  • Ströraderna rakt ovanför varandra
  • Samma paketlängder med dubbla jämnändar
  • Högsta kapacitet på marknaden
  • Robust konstruktion
  • Nyutvecklad teknik
  • Skapar optimala förhållanden för den efterföljande torkprocessen

Funktionsbeskrivning

Skiktspridläggaren består av olika maskinenheter kombinerade enligt följande:

Ett virkesskikt kommer upp på läggaren via en elevatorsektion, alternativt direkt från planfack, vilket är en klar fördel kapacitetsmässigt. Virkesskiktet ändjämnas innan operatörsplatsen där operatören övervakar och ser till så att virket ligger i ett skikt fram mot skiktstampen. Skiktstampens uppgift är att skapa distans mellan virkesskikten genom att hålla i och släppa fram skikt med förutbestämda mellanrum. Mellanrummen behövs för att ett skikt skall hinna sänkas ner innan det efterföljande skiktet läggs ut samt för paketuppbyggnadsstrukturen. I skiktet bestäms att exempelvis första virkesbiten i varje skikt alltid ska ligga till vänster.

Efter att skiktet byggts upp släpps det fram till skiktfördelningen där det matas ut på låga respektive höga medbringare. Kedjetransportörens kedja är försedd med medbringare i två höjdnivåer. Vid det efterföljande rullstället förs virkesbitarna på de låga medbringarna över till motsatta sidan för att där ändjämnas mot en stoppskärm.

Skikten matas sedan ut på en skiktuppbyggnadstransportör för att anpassa dess längd till ströpaketets bredd och matas därefter ut på utläggningsarmarna. Det finns två uppsättningar utläggningsarmar som växelvis lägger ut skiktet. När ena uppsättningen av armar är på väg tillbaka är den andra uppsättningen samtidigt på väg ut med nästa skikt. För att samtidigt kunna lägga strön på skikten och få dessa att inte kollidera med strönedläggningen i nästkommande skikt används robotnedläggningsarmar. Dessa hämtar var sitt strö och lägger ner dem på paketets översta skikt.

TEKNISKA DATA

Kapacitet: Max 20 utlägg/min (dimensionsberoende)
Paketbredd: Upp till 2 m
Drifter: Elservodrifter, Tappväxelmotordrifter och pneumatik
Produktnummer:  Rullställ 2924
Skiktmatare 2905
Ändjämningssektion 2906
Staplingssektion, Skiktspridläggare 2907
Pakethiss 2915
Ströautomat 2846Ladda ner produktblad som PDF