Martinsons Såg AB, Bygdsiljum

Råsortering och justerverk, 2005, 2009

Kunden: Martinsons Såg AB är världsledande utvecklare och tillverkare av innovativa trävaror med fokus på kvalitet och livsmiljö. Bland produkterna återfinns allt från limträ och KL-trä till marknadsledande byggsystem för byggnader, hus och broar. Med över åtta decenniers kunnande skapar koncernen enkla och lönsamma möjligheter för framtidens globala byggande i trä.

Uppdraget: Säkra en flexibel, tillgänglig och högpresterande produktion med maximerat värdeutbyte av råvara.

Leveransen/Råsortering: Leverans och ombyggnad under drift. Snabb inkoppling under endast kortare stopp. I leveranspaketet ingick:

 • Ombyggnad av klentimmersortering till 120-takts brädlinje
 • Inkopplingsbar buffert i båda linjerna med funktion för körning direkt från såg till läggare
 • Dynamisk hastighetsreglering (Conrad) i båda linjerna
 • Modifiering av befintlig ströläggare för brädlinjen, kompletterad med bla stegmatare
 • Ny centrumlinje byggdes i ett skepp parallellt med brädlinjen.
 • Ny högkapacitetsströläggare för centrumvirket
 • Nya sjunkfack för centrumvirke med klaffsortering

Resultat: Driftsäker råsortering där båda sorteringslinjerna kan köras samtidigt av en ensam operatör. Konceptet med bla buffert möjliggör ett produktionsbortfall på under 0,5 procent, sett utifrån om råsortering
stoppar såg. Koncept för snabb uppkörning, maximal tillgänglighet och stabil paketuppbyggnad.

Leveransen/Justerverk: För maximerad takt, verknings- och fyllnadsgrad samt för att ge operatören så bra överblick som möjligt över anläggningen användes en av Renholmen utvecklad parallelldesign som layout. Linjen är konstruerad för 200-takt i sorteringen med flödesvändning mellan kameratornen. I leveransen ingick:

 • Intag med hjälphiss i tilten
 • Strömottagare för höga ströflöden
 • Bypasselevator
 • Enstycksmatare, Turbo med Conrad reglersystem
 • Kamerasystem med flödesvändning mellan kamerastationerna, samt hållfasthetssortering
 • Högkapacitetskapsystem med frikapning i 200-takt
 • 60 sjunkfack med klaffsortering utrustade med SoftBin (skonsam hantering)
 • Stegmatare med patenterad Bypasslösning
 • Trippelläggare, marknadens snabbaste paketläggare med en kapacitet över 30 utlägg/min
 • Paketutmatning förberedd för framtida automatisering av emballeringen
 • Säkerhetslösningar genomgående utformade för bästa tänkbara arbetsförhållanden för operatörerna.

Resultat: Toppmodernt justerverk med högsta kapacitet, skonsam hantering med flexibla produktionsförhållanden. Arbetsmiljön för operatörerna ligger i utvecklingens framkant både vad gäller maskiner som lokalerna i övrigt.

Läs mer om vårt totalerbjudande inom råsortering och justerverk, eller ladda ner hela referenspresentationen som pdf

 


Korta fakta

Ägare: Martinson Group AB
Antal medarbetare: 250, koncernen 430 (2009)
Produkter: Sågade trävaror
Årsproduktion: 250 000 m³, koncernen
430 000 m³ (2009)
Aktuell investering: Brädsortering, 
centrumsortering och justerverk
Investeringsår: 2005, 2009