Moelven Våler

Buffert till råsortering, 2014

Kunden: Moelven Våler är Norges största sågverk och producerar en mängd produkter för industriella kunder. Specialiteten är råvara för limträtillverkning. Sågverket producerar 175 000 m3 virke av gran och furu per år och har en årsomsättning på 39 miljoner euro 2014.

Uppdraget: Vålers buffertlösning mellan sågen och råsorteringen behövde uppgraderas för att minska stoppen från råsorteringen mot sågen.

Leverans:

  • Buffertelevator
  • Buffert med transportör
  • Enstycksmatare

Resultat: Renholmens patenterade buffertelevator tillsammans med en större buffertkapacitet och en effektiv enstycksmatare leder till betydligt färre stopp av sågen, orsakade av sorteringen. Lösningen med en inkopplingsbar buffert börjar bli mer eller mindre standard vid alla nyleveranser och byggs in i efterhand på många ställen.


Korta fakta

Ägare: Glommen Skog SA och Eidsiva Vekst AS är huvudägare.
Antal medarbetare: 62
Huvudprodukter: Råvara för limträtillverkning och produkter för industriella kunder.
Kapacitetsmål: 175 000 kubikmeter gran och furu per år.
Aktuell investering: Buffert till råsortering
Leveransår: 2015
Projektchef: Anders Lindh