Vika Wood

Råsortering 2011

Kunden: Lettiska Vika Wood har under sina 15 år i branschen blivit ett av de främsta sågverken i landet med en årlig produktion på 280 000 kubikmeter virke och en omsättning på ungefär 50 miljoner euros. Kunderna finns främst i Asien, Mellanöstern, Nordafrika och Europa.

Uppdraget: Att leverera en helt automatiserad råsortering med två linjer för högre kapacitet och bättre arbetsmiljö. Leveransen skulle ske med minimalt stopp i produktionen. Allt för att även på lång sikt kunna möta konkurrensen på marknaden på ett effektivt sätt.

Leveransen: Stabilt, kundanpassad och väl beprövad råsorterings- och ströläggarlösning. Med höga krav på driftsäkerhet, tillgänglighet, skonsam hantering och uppbyggnad av stabila torkpaket. Projektet genomfördes i två etapper. Under pågående produktion byggdes brädlinjen i ett nytt skepp parallellt med de befintliga linjerna. Därefter flyttades produktionen över till den nya linjen och en av de gamla linjerna revs för att sedan ersättas med den nya centrumlinjen.

Den omfattades av:

  • Inkopplingsbara buffertar på båda linjerna
  • Centrumlinje med sortering i 140-takt
  • Brädlinje i 140-takt
  • Kapsystem i 140-takt på brädlinjen
  • 15 st planfack för centrumvirke
  • Sjunkfack på båda linjerna
  • 1 st brädströläggare
  • 1 st centrumströläggare
  • Truckströpåläggare på båda linjerna


Resultat: Med en högteknologisk och helautomatisk råsortering kan Vika Wood hantera större virkesflöden med större effektivitet och tillgänglighet mot såg. Man har också gått från 3 till 2-skiftsgång. Ett mycket lyckat samarbete och en mycket nöjd kund som står väl rustad för framtiden.


Korta fakta

Ägare: Norvik Timber Industries
Antal medarbetare: 170
Huvudprodukter: Sågade trävaror
Årsproduktion sågad trävara: 280 000 m3
Aktuell investering: Råsortering
Leveransår: Leveransen skedde i två etapper under våren och hösten 2011.
Referens: Haralds Kronbergs